Matur og munnur

matur og munnur (opnast í nýjum vafraglugga)

Netöryggi

http://www.saft.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Börn og Tónlist
Táknmálsorðabók og þekkingarbrunnur fyrir íslenskt táknmál í vef og farsíma

http://is.signwiki.org/index.php/Fors%C3%AD%C3%B0a (Opnast í nýjum vafraglugga)

Félagasamtök:

ADHD samtökin

http://www.adhd.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Astma- og ofnæmisfélagið

http://www.ao.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Barnalögin

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2003076.html

Barnasáttmálinn

http://www.barnasattmali.is/

Blátt áfram

http://blattafram.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Breið bros – samtök aðstandenda barna með skarð í vör og góm

http://www.breidbros.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

CP félagið

http://cp.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Einhverfusamtökin

https://www.einhverfa.is/

Einstök börn

http://www.einstokborn.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Félag heyrnarlausra

http://deaf.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Félag stjúpfjölskyldna

http://stjuptengsl.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra

http://fsfh.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Heimili og skóli

http://heimiliogskoli.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Íslensk ættleiðing

http://www.isadopt.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

LAUF – félag flogaveikra

http://lauf.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Lind- félag um meðfædda ónæmisgalla

http://www.onaemisgallar.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Málbjörg, félag um stam

http://stam.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Sjónarhóll

http://sjonarholl.net/af-nyjum-sjonarholi/frettir/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Stígamót

http://stigamot.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Tourette-samtökin á Íslandi

http://www.tourette.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Samtök sykursjúkra

http://diabetes.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Umhyggja – félag til stuðnings langveikum börnum

http://www.umhyggja.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Stofnanir/þjónusta:

Aðalnámskrá leikskóla

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3952 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Doktor.is

http://www.doktor.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins

http://www.greining.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

http://www.hti.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Lög um leikskóla

http://www.althingi.is/altext/135/s/pdf/1255.pdf (PDF skjal)

Missir – gagnasafn um sorgarferli, dauða og erfiða lífsreynslu

http://missir.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Tákn með tali

http://tmt.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Tölvumiðstöð

http://tmf.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

http://midstod.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Fjölmenning

Áfram, áfram íslenska!

http://ismennt.is/not/thorri/aframislenska.htm (Opnast í nýjum vafraglugga)

Fjölmenning í leikskólum - Reykjavík

http://www.reykjavik.is/DesktopDefault.aspx/tabid-2712/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Hlekkir á dagblöð víða um heim

http://www.thepaperboy.com/index.cfm (Opnast í nýjum vafraglugga)

Ísland

http://www.island.is/forsida (Opnast í nýjum vafraglugga)

Katla – efni fyrir börn og fullorðna

http://netskoli.is/default.aspx?stofnun=25 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Móðurmál – félag um tvítyngi

http://modurmal.com/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Nýbúavefur grunnskólans í Þorlákshöfn

http://skolinn.olfus.is/nybuavefur/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Orðasafn

http://stars21.com/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Myndir til að prenta út og lita

http://litabok.is/ (Opnast í nýjum vafraglugga)

Stærðfræðileikir

Jafn margir og..... (Opnast í nýjum vafraglugga)

Sudoku fyrir börn og foreldra (Opnast í nýjum vafraglugga)

Milla - líka fyrir foreldra (Opnast í nýjum vafraglugga)

Skák - líka fyrir foreldra (Opnast í nýjum vafraglugga)


Fjórir í röð (Opnast í nýjum vafraglugga)

Tölustafirnir (Opnast í nýjum vafraglugga)

Finna rétta tölu (Opnast í nýjum vafraglugga)

Finndu réttan tölustaf (Opnast í nýjum vafraglugga)

Teldu osta (Opnast í nýjum vafraglugga)

Teldu okkur (Opnast í nýjum vafraglugga)

Hversu margir eru bananarnir? (Opnast í nýjum vafraglugga)

© 2016 - Karellen