Samkvæmt Lögum um leikskóla frá 2008 skal kjósa foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Foreldraráð skólaárið 2023-2024

Hafsteinn Esekíel Hafsteinsson

Hildur Sigrún Einarsdóttir

Margrét Sif Magnúsdóttir

Eyrún Kristín Eyjólfsdóttir

Guðbjörg Una Hallgrímsdóttir

© 2016 - Karellen